Sân bóng Lê Văn Lương kéo dài

Sân bóng Lê Văn Lương kéo dài

Thông tin cơ bản

Số lượng sân 7 người: 9 sân

Số lượng sân 11 người: 1 sân

Địa chỉ: 50 Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội

Liên hệ:

Điện thoại:

Dịch vụ cung cấp:

  • Cho thuê và bán quần áo thể thao
  • Cho thuê và bán giầy thể thao
  • Dịch vụ ăn uống

Bảng giá

Bản đồ

Hình ảnh

Bình luận

Lên đầu trang