Sân cầu lông bảo tàng Hồ Chí Minh

Sân cầu lông bảo tàng Hồ Chí Minh

Thông tin cơ bản

Số lượng sân: 01
Sân Thảm
Căng Tin: không
Nhà thay đồ: không

Địa chỉ: 19C Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ:

Điện thoại:

Bảng giá

Hình ảnh

Bình luận

Lên đầu trang